Thứ Bảy, 15 tháng 12, 2012

TRANG ĐÀO TẠO TÍN CHỈ ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ


TRANG ĐTTC: http://cems-husc.hueuni.edu.vn

A. HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP:

ĐĂNG KÍ HỌC PHẦN: 
http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Student/ModuleList.aspx

LỚP HỌC PHẦN ĐÃ ĐĂNG KÍ: 
http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Student/RegCourses.aspx

LỊCH THI HỌC KÌ: 
http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Student/TimeOfExam.aspx


B. THANH TOÁN HỌC PHÍ:

THANH TOÁN HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN: 
http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Student/TuitionPayment.aspx

TRA CỨU LỊCH SỬ GIAO DỊCH: 
http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Student/TuitionLog.aspx


C. TRA CỨU THỐNG KÊ:

LỊCH SỬ QUÁ TRÌNH HỌC: 
http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Student/Semesters.aspx

KẾT QUẢ HỌC TẬP: 
http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Student/StudyResult.aspx

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO: 
http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Student/TrainingProgram.aspx


D. HƯỚNG DẪN:

HƯỚNG DẪN NỘP HỌC PHÍ TRỰC TUYẾN: 
http://cems-husc.hueuni.edu.vn/Help/HDHocPhi.htm

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét